Öppet under Nationaldagen

Öppettider upp Nationaldagen


 

Sveriges Nationaldag, onsdag 6 juni: 9.00-17.00

Övriga dagar i veckan: Öppet som vanligt